Contact us

Công Ty TNHH Phát Triển Bền Vững Vùng Nguyên Liệu Dầu Tràm Việt Nam

Thôn 8A, xã Thủy Phù, Thị xã Hương Thủy, T-T-Huế

Hotline: 0974747398   -   Phone: 097 474 7398

Email info.mvsdltd@gmail.com