Câu chuyện về tinh dầu chú trình

Câu chuyện của Chú Trình

Công ty TNHH Phát triển bền vững vùng nguyên liệu dầu tràm Việt Nam (MVSD) thành lập vào năm 2020 tại Huế, tiền thân là trang trại Chú Trình có kinh nghiệm trồng và chiết xuất tinh dầu tràm năm gân từ năm 2016.