Trở thành nhà phân phối

Dầu tràm Chú Trình áp dụng mức ký gửi rất cao, lên tới 20-30% cho nhà phân phối. Sản phẩm có Hạn sử dụng lên tới 36 tháng tính từ ngày sản xuất nên rủi ro cho nhà phân phối rất thấp.

Vui lòng liên hệ chúng tôi theo thông tin bên dưới để trở thành nhà phân phối.

Dưới đây là một số nhà phân phối tiêu biểu của Chú Trình:

Buu dien SG

In the mood

Laiday

Vive

Sivananda

Oxalis