Tinh dầu chú trình

Sản phẩm tinh dầu tràm 5 gân đảm bảo 100% nguyên chất - được trồng, thu hoạch và chiết xuất từ trang trại Chú Trình. 

Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 05:2020/TNGCT